Om Clemente

Fra Bornholm til Filippinerne – ét stort familieforetagende
Filtskoene fra Clemente er frugten af et samarbejde mellem to familier. Den ene fra Østermarie
på Bornholm, den anden fra Filippinernes hovedstad, Manila. Bag Clemente står søskendeparret Martin og Anne Christoffersen samt filippinsk fødte Reynaldo Clemente Sanchez. De fortæller:

Det hele startede efter en ferie til Filippinerne, hvor vi bl.a. havde besøgt Reynaldos hjemby,
familie og venner.
Visionen blev så at skabe arbejdspladser med gode forhold, fællesskab, medansvar og medindflydelse for de ansatte. Det skulle være en arbejdsplads, hvor de ansatte havde mulighed for personlig såvel som faglig udvikling. Det skulle være en arbejdsplads, hvor produktionen var bæredygtig og skånsom for miljøet.

Det begyndte i 2007, da Martin og Anne Christoffersen med Reynaldo Sanchez etablerede en mindre produktion af sandaler. Konkurrencen på dette marked var dog så hård, at de bestemte sig for at satse på en niche i stedet: filt. Martin og Annes søster Sonja er udlært i filtningshåndværk, så hun tog med til Manila og oplærte de første ansatte i Clemente.   Siden da har det været sådan, at der ikke benyttes nogen maskiner i produktionen; alt laves i hånden.  I produktionen arbejder der i dag ca. 50 mænd og kvinder. De er mellem 20 og 61 år. Det er mændene, der står for filtningen, og kvinderne syr.